ក្រាំង

ពីWiktionary
 1. ( កិ. ) កប់​ខ្លួន​នៅ​ស្ងួត​ក្នុង​ដី (រមាស); ឡើង​ពី​ក្នុង​ទឹក​មក​ដេក​ហាល​ខ្លួន​នៅ​លើ​គោក (ក្រពើ) : រមាស​ក្រាំង, ក្រពើ​ឡើង​ក្រាំង ។
 2. ( ន. ) សៀវភៅ​ធ្វើ​ដោយ​ក្រដាស​ស្នាយ ឬ ក្រដាស​មន​ជាដើម បត់​ជា​ជាន់​ៗ ជា​របៀប​ត្រឹម​ស្មើ បើក​បាន​សម្រាប់​សរសេរ​កត់ត្រា​អ្វី​ទាំង​ពួង ។
 3. ( ន. ) ទួល​ដែល​មាន​នៅ​ទី​វាល (ពាក្យ​ខ្មែរ​បុរាណ) : ភូមិ​ក្រាំង ភូមិ​ដែល​តាំង​នៅ​លើ​ដី​ក្រាំង ។ ក្រាំង​មាន​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ៗ ច្រើន​ដូច ក្រាំង​ចេក, ក្រាំង​ធ្នង់, ក្រាំង​ព្នៅ ជាដើម ។

Krang

 1. ភូមិនៃឃុំហោងសំណំ
 2. ភូមិនៃឃុំស្គុះ
 3. ភូមិនៃឃុំធម្មតាអរ
 4. ភូមិនៃឃុំសុចិត្រ
 5. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងធំ
 6. ភូមិនៃសង្កាត់ទៀន
 7. ភូមិនៃសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំង
 8. ភូមិនៃសង្កាត់ក្រាំងអំពិល
 9. ភូមិនៃឃុំស្ពឺក
 10. ភូមិនៃឃុំធាយ
 11. ភូមិនៃឃុំព្រៃស្រឡិត
 12. ភូមិនៃឃុំខ្វាវ
 13. ភូមិនៃឃុំស្រងែ