ក្អែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ខ្មៅ​សុទ្ធ, ដំណើរ​លោត​ៗ ច្រើន​បរិភោគ​អសុភ​ជា​អាហារ ។ ឈ្មោះ​ត្រី​មួយ​ប្រភេទ មាន​ស្រកា សម្បុរ​ខ្មៅ​ប្រផេះ, រង្វង់​មាត់​តូច : ត្រី​ក្អែក Labeo chrysophekadion រឺ sailfin shark carp Black sharkminnow។ ឈ្មោះ​តាសក់​ពុល​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​រាង​មូល​ទុំ​ឡើង​ពណ៌​ក្រហម : តាសក់​ក្អែក