ខ្សែក

ដោយWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

Bismarck Necklace (crop).jpg

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្សែ+>ខ្សែក។

នាម[កែប្រែ]

Lua error in Module:headword/templates at line 145: attempt to concatenate a nil value.

  1. ខ្សែដែលពាក់នឹងកមាន មាស ប្រាក់ កែវ កង ជាដើម។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]