ខ្សែក

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្សែ+>ខ្សែក។

នាម[កែប្រែ]

ខ្សែក

  1. (គ្រឿងអលង្ការ) គ្រឿងអលង្ការ ខ្សែដែលពាក់នឹងកមាន មាស ប្រាក់ កែវ កង ជាដើម។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]