ជប៉ុន

ពីWiktionary

សូមដាក់សំលេងផង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីពាក្យ ខ្មែរតន្តី ប្រហែលសតវត្សទី១៩ យីពុន ក្នុងអត្ថបទសិលាចារឹក[១]

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ ជប៉ុន
សទ្ទតា ជៈ-ប៉ុន / ជ'-ប៉ុន
ឡាតាំងយានកម្ម cĕəʼpon, cəpon
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /cĕəʔpon/ ~ /cəpon/


នាមអសាធារណ៍

ជប៉ុន

  1. (ភូមិវិទ្យា) ប្រទេសនៅអាស៊ីបូព៌ា
  2. (ភាសាវិទ្យា) ភាសានៃប្រទេសនោះ។
  3. (ជាតិពន្ធុ) ជាតិមនុស្សរស់នៅលើប្រទេសកោះនោះ។

ពាក្យសំរង់

បំនកប្រែ

ឯកសារយោង