ជប៉ុន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំលេងផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្មែរតន្តី ប្រហែលសតវត្សទី១៩ យីពុន ក្នុងអត្ថបទសិលាចារឹក[១]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

ជប៉ុន

  1. (ភូមិវិទ្យា) ប្រទេសនៅអាស៊ីបូព៌ា
  2. (ភាសាវិទ្យា) ភាសានៃប្រទេសនោះ។
  3. (ជាតិពន្ធុ) ជាតិមនុស្សរស់នៅលើប្រទេសកោះនោះ។

ពាក្យសំរង់[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]