ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:១៨ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. កុដុម្ពិកៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. Tunis‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. Argentina‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. ក្រសួង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. បដា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. កន្តូ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. ប្រទីប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. barbarian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. មាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. letterhead‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. មណ្ឌល​វាត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. កាយវិញ្ញត្តិ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. កម្ញី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. ព្រែកឫស្សី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. កំណោរ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. treaty‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. អជ្ឈត្ត​សន្តាន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. កម្មវាចក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. ទៀត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. abbreviation‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. grind‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. Somali‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ក្រចក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. 愛情‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. with‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. កាឡា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. កៀរសំរាម‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. ត្រក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. semantics‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. ī‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. កិត្តិសព្ទ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. ថុល្លច្ច័យ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. អាទិត្យ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. Adrianopolitans‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. ក្រពើ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. កោប‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. គោ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. ឈើទាល‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. សេះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. Old Armenian‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. struggle‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. ក្ងិតច្រមុះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. កថាមុខ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. កៅស៊ូភ្លៀង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. ប្រាំបួន‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. 輸入‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. lohalika‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. ឧបាសក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. កំណាន់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ហត្ថ‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)