ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:១៩ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. សាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 2. សង្ហា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 3. bubble over‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 4. និបាត​សព្ទ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 5. បញ្ជា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 6. ត្រពាំងរបង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 7. លោកិយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 8. ព្រៃជង្រុក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 9. บอก‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 10. ស្ដេច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 11. រំពុះ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 12. 420s‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 13. អន្សាចំបក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 14. អសារ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 15. ឆុត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 16. ទាញ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 17. ចាបកន្លង់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 18. ស៊ង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 19. ស្នូក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 20. គោលនយោបាយ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 21. ពព្លាក់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 22. octodecillion‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 23. ផាស៊ីស្រា‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 24. handlebar grip‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 25. ក្រាស់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 26. ugly duckling‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 27. ត្រពាំងវែងខាងកើត‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 28. លោហៈ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 29. កសិការ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 30. ចេញ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 31. ពិមាន​អាកាស‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 32. Fan Shih-man‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 33. radio receiver‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 34. 900 numbers‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 35. ហាត់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 36. stretch‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 37. ត្រពាំងគូ‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 38. ខ្នួច‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 39. Theravada Buddhism‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 40. ប្រទះឡាង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 41. ផ្លាក‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 42. បឹងសាឡាង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 43. Bà Rịa‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 44. dog's breakfast‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 45. សណ្ដែក​ដី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 46. cavalry‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 47. ក្រចាប់គិរី‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 48. ព្រះ​ទ្រហឹង‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 49. វង់‏‎ (២ កំណែប្រែ)
 50. ការបំបែកនាម‏‎ (២ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)