ទំព័រដែលត្រូវបានកែប្រែតិច​បំផុត

ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះត្រូវបានដាក់ក្នុងសតិភ្ជាប់ និង បានត្រូវបន្ទាន់សម័យចុងក្រោយនៅ ម៉ោង០២:០៤ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ ជាអតិបរមា លទ្ធផលចំនួន ៥០០០ អាចប្រើបាននៅក្នុងសតិភ្ជាប់។

ការបន្ទាន់សម័យសម្រាប់ទំព័រនេះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនាពេលឥឡូវទេ។

ទិន្នន័យនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនាពេលបច្ចុប្បន្នទេ។

Showing below up to ៥០ results in range # to #៥០.

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

 1. hold together‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 2. Yolngu‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 3. រម្លប់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 4. រាម​រាជ្យ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 5. រ៉ុញ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 6. ស្ថានីយបុរាណវត្ថុវិទ្យា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 7. ស្រតូវ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 8. Tagaung‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 9. အပယ်ခံ ရာဇဝင်‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 10. carbonyl group‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 11. ទម្លាយ​អាកាស‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 12. ទួលក្រាញ់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 13. ទ្រមែ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 14. mount Meru‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 15. readily‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 16. គ្រួប​ៗ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 17. ចតុចក្រ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 18. ស៊ីស្លា‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 19. ស្បើយ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 20. ស្រឹង្គី‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 21. បង្ខំ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 22. បន្ទាយមានជ័យ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 23. อุทัยธานี‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 24. ថ្លុកត្របែក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 25. ទីមទាម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 26. ងេកងោក‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 27. បញ្ញារូបារម្មណ៍‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 28. Dupaninan Agta‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 29. មហាសៀកលើ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 30. មោនេយ្យភាព‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 31. យោធិន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 32. កូអ័រដោណេចតុកោណកែង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 33. របទិម‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 34. ណេដឺរ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 35. តារាបដូនស‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 36. ត្នោតចុងស្រង់‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 37. អរជុន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 38. អាន់ដេស៊ីលាន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 39. អូរតូង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 40. អ្ហឺ!‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 41. ហិណ្ឌូ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 42. អកសមុទ្រ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 43. អន្ទង់វៀន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 44. មកុដរាពណ៍‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 45. មុខ​កំពូល‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 46. រចនាបថ‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 47. កោះខ្យង‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 48. Kalenjin‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 49. តាងូន‏‎ (១ កំណែប្រែ)
 50. តិមធី‏‎ (១ កំណែប្រែ)

មើល (មុន ៥០ | បន្ទាប់ ៥០) (២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)