អកម្ម​កិរិយា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី akammakiriyā ប្រៀបធៀបនឹង សំស្ក្រឹតខ្មែរ អកម៌ក្រិយា

នាម[កែប្រែ]

អកម្ម​កិរិយា

  1. (វេយ្យាករណ៍) កិរិយា​សព្ទ​ដែល​កាល​ណា​និយាយ​មិន​បាច់​ដាក់​អំពើ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​មក​ផង​ទេ, ដូច​ជា ដេក, ដួល, ឈរ, អង្គុយ ជាដើម : ដេក​លើ​គ្រែ, ដួល​លើ​ផែន​ដី, ឈរ​លើ​រាន​ហាល, អង្គុយ​ក្នុង​បន្ទប់។ [១]

ន័យដូច[កែប្រែ]

ន័យផ្ទុយ[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ អកម្មកិរិយា