អាស៊ីខាងត្បូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

មូលសព្ទ

បំណកប្រែខ្ចីពីភាសាបារាំង Asie du sud ; សមមូលនឹង អាស៊ី +‎ ខាងត្បូង

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា អាស៊ីខាងត្បូង
ឡាតាំងយានកម្ម ʼaasiikhaangtboung
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ʔaːsiːkʰaːŋtɓouŋ/


នាមអសាធារណ៍

អាស៊ីខាងត្បូង

  1. អនុតំបន់នៃទ្វីបអាស៊ី លាតសន្ធឹងពីមហាសមុទ្រដល់អនុទ្វីបឥណ្ឌាដែលគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន អាហ្វហ្កានីស្ថាន បង់ក្លាដែស ស្រីលង្កា និងម៉ាល់ឌីវ
    (វេវចនៈ) អាស៊ីទក្សិណ