កង្វាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្វាក់ > ក 'ខ' + -ង- + ្វាក់> កង្វាក់។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កង្វាក់

  1. ដែល​ខ្វាក់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កង្វាក់

  1. មនុស្ស​ឬ​សត្វ​ដែល​ខ្វាក់ ។
    គោ​កង្វាក់
  2. (ពាក្យទ្រគោះ, ផរុសវាចា) ប្រើដើម្បីហៅសង្កត់នៃអោយខ្លាំងជេរថាបុគ្គលនោះខ្វាក់ ក្នុងន័យធៀបទៅនឹងមនុស្សខ្វាក់។
    ខ្មោចអាកង្វាក់!។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួន-ណាត
  2. Online Dictionary