កញ្ជើ

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងនិងរូបផង។

វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជើ

  1. របស់ត្បាញដោយ​បន្ទោះ​ឫស្សី សម្រាប់​ដាក់​អ្វី​ៗ​គ្រប់​យ៉ាង, ខាង​លើ​មាន​រាង​មូល​ហៅ​ថា​មាត់ ក្ដាប់​នឹង​បន្ទោះផ្ដៅ ខាង​ក្រោម​រាប​ហៅ​ថា បាត
  2. (គ្រាមភាសាបាត់ដំបង) អ្នកស្រុកខេត្តបាត់ដំបង ហៅកញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម ថា កញ្ជើ។
  3. (គ្រាមភាសាកំពង់ឆ្នាំង) អ្នកស្រុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ហៅកញ្ជើ​មានជើង ថា កញ្ជើ។
  4. (រង្វាស់រង្វាល់) ខ្នាតរង្វាល់ខ្មែរពីបុរាណ សម្រាប់វាល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិ វត្ថុល្អិតៗជាដើម ដែលត្បាញដោយបន្ទោះឫស្សីខាងលើមានរាងមូល ហៅថា មាត់ក្ដាប់ នឹងបន្ទោះផ្ដៅ ខាងក្រោមរាបហៅថាបាត។
    អង្ករមួយកញ្ជើ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមរនាប់[កែប្រែ]

កញ្ជើ

  1. រាប់ចំនួនដែលវាល់ជាកញ្ជើ។
    អង្ករ ១ កញ្ជើ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។