កញ្ជើ

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំលេងនិងរូបផង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ជើ > ជ+ើ > ក+ញ+្ជ+ើ > កញ្ជើ ។ (ផ្នត់ដើម)

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាញ់ជើ [kɑɲcəə]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជើ

  1. របស់​ត្បាញ​ដោយ​បន្ទោះ​ឫស្សី សម្រាប់​ដាក់​អ្វី​ៗ​គ្រប់​យ៉ាង, ខាង​លើ​មាន​រាង​មូល​ហៅ​ថា​មាត់ ក្ដាប់​នឹង​បន្ទោះផ្តៅ ខាង​ក្រោម​រាប​ហៅ​ថា បាត
  2. ជានាមរនាប់ ។
  3. អ្នកស្រុកខេត្តបាត់ដំបង ហៅកញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម ថា កញ្ជើ ហើយ ហៅកញ្ជើ​មានជើង ថា ល្អី ។
  4. អ្នកស្រុកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ហៅកញ្ជើ​រាង​ស្មើ​លើ​ស្មើ​ក្រោម ថា ល្អី ហើយ ហៅកញ្ជើ​មានជើង ថា កញ្ជើ ។

ឧទាហរណ៍៖

  1. អង្ករកញ្ជើ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត