កនិដ្ឋា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡង[កែប្រែ]

កៈ-និត-ឋា[kaʔnittʰaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី kaniḍḍhā រឺ kaniḍḍha (កនិដ្ឋ)។

នាម[កែប្រែ]

កនិដ្ឋា

  1. ប្អូន
  2. ប្អូន​តូច, ប្អូន​ពៅ
  3. ប្អូនស្រី
  4. ច្រើន​ប្រើ​ក្នុង​ពាក្យ​កាព្យ ហៅ​ស្ត្រី​ជា​គូ​សង្សារ, គូ​សំឡាញ់
    ឲ្យ​តែ​បាន​ជួប​កែវ​កនិដ្ឋា សម​តាម​ប្រាថ្នា​នៅ​នែបនិត្យ បង់​ខាត​ប៉ុន្មាន​រៀម​ពុំ​គិត ស៊ូ​ប្ដូរ​ជីវិត​ឥត​ងាក​រេ

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត