កន្តាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តាំង[kɑntaŋ]

នាម[កែប្រែ]

កន្តាំង

 1. រង្វាល់អនុភាគ គឺ​រង្វាល់​មួយ​យ៉ាង​ដែល​មាន​ទំហំ​តូច មាន​ចំណុះ​តិច​ជាង​តៅ ចំនួន​ពីរ​ភាគ​ឬ​បី​ភាគ, បួន​ភាគ ។
  កន្តាំង​ពីរ​១​តៅ, កន្តាំង​បី​១​តៅ, កន្តាំង​បួន​១​តៅ ។
 2. (រង្វាស់រង្វាល់) ខ្នាតរង្វាល់ខ្មែរពីបុរាណ (មានរាងដូចល្អី) សម្រាប់វាល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិមានស្រូវអង្ករជាដើម ជារង្វាស់អនុភាគ ដែលមានចំណុះពីរភាគឬបីភាគ ឬ ក៏បួនភាគនៃតៅ។ អ្នកខ្លះហៅថា ខ្ញឹង។ ឧ.ស្រូវបីកន្តាំង។
 3. ខេត្តចិន រឺ គ័ងតុង
  ខេត្តគ័ងតុងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 4. ទីក្រុងអនុខេត្តចិន រឺ គ័ងចូវ
  ទីក្រុងអនុខេត្តគ័ងចូវនៃខេត្តគ័ងតុង
 5. ជនជាតិ រឺ ភាសាកន្តាំង ។
 6. កន្ត្រកមួយប្រភេទ ។
 7. ប្រភេទផ្ទះមួយប្រភេទ

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]