កន្ទន់បាក់ក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង​ ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទន់បាក់-ក[kantʊən bak kɑɑ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្ទន់+បាក់ក>កន្ទន់បាក់ក រឺ ទំនង​ជា​ក្លាយ​មក​ពី​បាលី​ថា កទលិបក្ក គឺ កទលិចេក” + បក្ក “ផ្លែ​ទុំ” ផ្លែ​ចេក​ទុំកទលិ ក្លាយ​ជា កទល់​ៗ ក្លាយ​ត​ទៅ​ទៀត​ជា កន្ទន់, បក្ក ក្លាយ​ជា បាក់​ក ទេ​ដឹង ?

នាម[កែប្រែ]

កន្ទន់បាក់ក

  1. សំដី​មេមត់​ហៅ​ចេក​ទុំ; មេមត់​ខ្លះ​ហៅ​មហា​ត្រសោល

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត