កម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងនិងរូបភាព ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កម[kɑɑm]

នាម[កែប្រែ]

កម

  1. រោគ​ស្បែក​មួយ​យ៉ាង​បណ្តាល​រមាស់​ឲ្យ​អេះកេះ​ដល់​រលាត់​មាន​ទឹក​រងៃ​និង​ខ្ទុះ
    កូន​ខ្ញុំ​វា​កើត​កម​រដេមរដម វា​ឈប់​ខាន​រៀន​អស់ ១ ខែ​ហើយ

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមខ្មែរ