កាលបរិច្ឆេទ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី កាល+បរិច្ឆេទ>កាលបរិច្ឆេទ។

នាម[កែប្រែ]

កាលបរិច្ឆេទ

  1. ការ​កំណត់​ពេល
  2. ការ​កម្រិត​នៃ​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត