កាឡៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យសៀម កាហ្លៃ

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កាឡៃ

  1. ជ្រលក់​កែ​ប្រាក់​ទៅ​ជា​មាស, កែស្ពាន់​ជា​ប្រាក់​ជាដើម។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កាឡៃ

  1. របស់​ដែល​កាឡៃ។
  2. ឃុំនៃស្រុកអូរជុំ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត