កំបាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាប>កំ+បាប>កំបាប។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កំបាប

  1. មនុស្ស​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​តែ​អំពើ​លាមក​អាក្រក់។
    មនុស្ស​កំបាប (ព.ទ្រ.)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កំបាប

  1. ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ធ្វើ​តែ​អំពើ​លាមកអាក្រក់

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត