កំភូត

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កំ+ភូត>កំភូត។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កំភូត

  1. ការចូលចិត្តខាងភូតកុហក, ដែល​ធ្លាប់​តែ​ភូត​កុហក, ដែល​មិន​ពិត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កំភូត

  1. ដែល​ចូល​ចិត្ត​តែ​ខាង​ភូត​កុហក, ដែល​ធ្លាប់​តែ​ភូត​កុហក, ដែល​មិន​ពិត។
    មនុស្ស​កំភូត; ពាក្យ​កំភូត (ព.ទ្រ.)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សន្តាពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត