ទំព័រគំរូ:បញ្ជី:ភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ/km

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ) ភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យពុធ សុក្រ ផែនដី អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ សៅរ៍ រាហុ៍ កេតុ (ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: km:ភព)


The following documentation is automatically transcluded by the template {{list doc}}.

Usage:

* {{បញ្ជី:ភពនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ/km}}

This list in all languages and scripts[កែប្រែ]