ស្ករ

ដោយWiktionary

( ន. ) វត្ថុ​មាន​រស​ផ្អែម​កើត​អំពី​ទឹក​អំពៅ, ទឹក​ត្នោត​ជាដើម ដែល​រំងាស់​ឲ្យ​បាន​សាច់ (បា. សក្ខរា; សំ. ឝក៌រា ហៅ​ចំពោះ​តែ ស្ករ​ក្រាម) ។ ស្ករ​ក្រាម ស្ករ​អំពៅ​មាន​សាច់​រឹង​ជា​ដុំ​ៗ សណ្ឋាន​ក្រួស ។ ស្ករ​ដូង ស្ករ​កើត​ពី​ទឹក​ផ្កា​ដូង (មិន​សូវ​មាន) ។ ស្ករ​ត្នោត ស្ករ​កើត​អំពី​ទឹក​ផ្កា​ត្នោត (ជា​របរ​ធំ​មួយ​របស់​ខ្មែរ) ។ ស្ករ​ទន្សែ ស្ករ​កើត​ពី​ទឹក​ផ្កា​ទន្សែ (ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​មិន​ដែល​ធ្វើ) ។ ស្ករ​ផែន ស្ករ​ដែល​ចាក់​ជា​ផែន (កាល​បើ​ដាក់​តម្រួត​ៗ​គ្នា ស្រាក់​នឹង​ស្លឹក​ត្នោត ហៅ​ថា ស្ករ​ស្រាក់ ។ ស្ករ​-ស ស្ករ​អំពៅ​មាន​សាច់​ស ។ ស្ករ​អំពៅ ស្ករ​បន្ទះ​ដែល​កើត​ពី​ទឹក​អំពៅ ។ល។ ព. ទ. បុ. ស្ករ​ជិត​ស្រមោច ស្ត្រី​ជិត​បុរស (ច្រើន​តែ​ប៉ះ​នាយ​ប៉ះ​អាយ) ។