ពីWiktionary
U+3131, ㄱ
HANGUL LETTER KIYEOK
[មិនទាន់ចាត់ឱ្យ៖ U+3130]

[U+312F]
Hangul Compatibility Jamo
[U+3132]

ភាសាកូរ៉េ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

 • IPA: /k/
 • សំឡេងពិត:
  (ការចាប់ផ្តើមពាក្យ) IPA: [k]
  (រវាងស្រៈ, បន្ទាប់ពីព្យញ្ជនៈនាសិក និងព្យញ្ជនៈរាវ) IPA: [ɡ]
  (បន្ទាប់បញ្ឈប់ព្យញ្ជនៈ) IPA: [k͈]
  (មុនបញ្ឈប់ព្យញ្ជនៈ, ឬពាក្យចុងក្រោយ) IPA: [k̚]
  (មុនព្យញ្ជនៈនាសិក) IPA: [ŋ]
  (នៅជាប់នឹងសំឡេង /h/) IPA: [kʰ]
 • (file)
 • IPA(key): [ka̠]
 • Phonetic hangeul: []
Revised Romanization? ga
Revised Romanization (translit.)? ga
McCune–Reischauer? ka
Yale Romanization? ka

តួអក្សរ[កែប្រែ]

(g) (ក/ខ/គ/ឃ)

 1. ព្យញ្ជនៈជាភាសាកូរ៉េ ត្រូវបានគេមានឈ្មោះហៅថា 기역 (giyeok)