កង់គ្លីយ៉ុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី បារាំង ganglion

នាម[កែប្រែ]

កង់គ្លីយ៉ុង

  1. (ប្រសាទកាយវិភាគសាស្ត្រ)
    1. មជ្ឈាន្តគោល
    2. កូនកណ្ដុរ

បច្ចេកសព្ទដកស្រង់[កែប្រែ]