កញ្ចក់

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំលេងផង ។

កញ្ចក់ (ន.១)

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កាញ់ចក់ [kɑɲcɑk]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ចក់

  1. កែវ​ឆ្លុះ​ស្រមោល សម្រាប់​មើល​តែង​ខ្លួន ។
  2. កែវ​ដែល​សម្រាប់​ដាក់​ធ្វើ​ជញ្ជាំងទូ ​កាត់​ឲ្យ​តូច​ៗ បិទ​ភ្ជាប់​ទៅ​លើ​វត្ថុ​អ្វី​ៗ ក៏​ហៅ​ថា​ កញ្ចក់ ដែរ ។ ឧទាហរណ៍៖ ១.ទូ​កញ្ចក់ ។ ២.តោក​ដាំ​កញ្ចក់.... ។
  3. ជាសារធាតុដែលរលាយចូលគ្នាពីរគឺស៊ីលីស្យូមនិងអុកស៊ីសែន (SiO2) មានលក្ខណៈដូចកែវ រឺ ដីខ្សាច់។ (គីមីវិទ្យា)

រូបមន្ត៖

ស៊ីលីស្យូម(Si) + អុកស៊ីសែន(O2) ↔ ស៊ីលីស្យូមអុកស៊ីត(SiO2) [កញ្ចក់ រឺ កែវ រឺ ដីខ្សាច់]

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. វចនានុក្រមខ្មែរ អង់គ្លេស