កញ្ឆួង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឆួង > កញ- + ្ឆួង 'ឆួង'> កញ្ឆួង។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆួង

  1. ឆ្លុះ​កញ្ឆត, គ្រហួង

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Online Dictionary