កញ្ជ្រៀប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូបផង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រៀប

  1. ឈ្មោះ​ត្រសក់ផ្អរយ៉ាង​តូច។
    ត្រសក់​កញ្ជ្រៀប

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

កញ្ជ្រៀប

  1. ភូមិនៃឃុំគោកមន ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខែត្របន្ទាយមានជ័យ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។