កណ្ដេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡែង និងរូបភាព ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដេង[kɑndeeŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្ដេង>ក+្ដ+េ+ង>ក+ណ+្ដ+េ+ង>កណ្ដេង ។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដេង

  1. ធូលី​កករ​នៅ​បាត​ក្អម​ជាដើម ។
    ឧទាហរណ៍: កណ្ដេង​ធ្លះ, កណ្ដេង​ដី ។ល។
  2. ឈ្មោះ​ភមរ​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​ម្រោម មាន​មេ​ធំ​ជាង​ម្រោម​បន្តិច, មិន​ចេះ​ទិច, ត្រឹប​យក​ដម​និង​លំអង​ផ្កា​ដូច​ម្រោម ធើ្វ​សំបុក​នៅ​ក្នុង​រន្ធ​ដំបូក មាន​ជ័រ​ពណ៌​ស​ឬ​លឿង រឹង​ដូច​ជ័រ​ចុង ហៅ​ថា ជ័រ​កណ្តេង (មាន​ដោយ​ស្រុក) ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]