កន្តឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តឹម[kɑntəm]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ តឹម>ត+ឹ+ម>ក+ន+្ត+ឹ+ម>កន្តឹម ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កន្តឹម

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើន​ពាក្យ​អង្គុយ​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង
    អង្គុយ​បត់​ជើង​កន្តឹម​តឹប គឺ​អង្គុយ​ក្រញឹម

កន្សោមទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត