កំណកសំរាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាមផ្សំ[កែប្រែ]

កំណកសំរាម

  1. សំរាម​ដែល​អណ្ដែត​តាម​ទឹកហូរ​នាំ​យក​មក​ពូន​ជា​គំនរ​កក​កុញ​ក្នុង​ទី​មួយ។ល។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត