ក្រហម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ពណ៌​ដូច​ឈាម ឬ ដូច​ជាត​ហិង្គុល : ពណ៌​ក្រហម ។

ន័យដូច[កែប្រែ]