ចុងកាល់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ចុងកល្ប

នាមអសាធារណ៍[កែប្រែ]

ចុងកាល់ (chŏngkal)

  1. អតីតខែត្រមួយក្នុងបុរាណសម័យ។
  2. ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​សៀមរាប សម័យព្រះរាជាណាចក្រទីមួយ
  3. ស្រុកនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ សម័យបច្ចុប្បន្ន។
  4. ឃុំនៃស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  5. ភូមិនៃឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
  6. ស្រុកនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  7. ឃុំនៃស្រុកចុងកាល់
  8. ភូមិនៃឃុំចុងកាល់

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត