រាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

1. [បា.; សំ.] ( ន. ) (រាជន៑) ព្រះរាជា (ក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ); ប្រែតាមរូបសព្ទថា “អ្នករុងរឿងដោយវិសេសព្រោះមានតេជះក្រៃលែង” ឬប្រែថា “អ្នកញ៉ាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរីករាយ គឺគ្រប់គ្រងប្រជានិករឲ្យមានស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះអង្គ ព្រោះព្រះអង្គមានសង្គហវត្ថុ ៤ យ៉ាងគឺ ការឲ្យទេយ្យវត្ថុ, ការពោលវាចាគួរឲ្យចង់ឮចង់ស្ដាប់, ការប្រព្រឹត្តអំពើជាប្រយោជន៍, ការតាំងព្រះអង្គស្មើៗ គឺប្រើឫកពាឲ្យល្មមពេញចិត្តប្រជារាស្រ្ត” ។

សព្ទនេះប្រើជាបទសមាសបានជាអនេក, បើដាក់រៀងពីខាងដើមសព្ទដទៃ អានថា​ រាជៈ, ដូចជា : រាជទូត, រាជធានី, រាជបុត្រ, រាជបម្រើ, រាជប្រកាស ជាដើម; បើរៀងពីខាងចុងសព្ទដទៃ អានថា រាច, ដូចជា : នាគរាជ, ប្រទេសរាជ, មហារាជ, អធិរាជ, ឯករាជ ជាដើម; ផ្សំជាមួយនឹងសព្ទសំស្រ្កឹត, បាលី, ខ្មែរ បានតាមគួរដល់ការប្រកប : រាជកកុធភណ្ឌ (--កៈកុធៈភ័ន) : គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់រាជ្យ, មាន ៥ យ៉ាងគឺ មកុដ, ព្រះខ័ឌ្គ (ព្រះខ័ន), ស្វេតឆត្រ, សុព័ណ៌បាទុក, វាលវីជនី; មានន័យមួយផ្សេងថា : មកុដ, ព្រះខ័ឌ្គ (ព្រះខ័ន), សុព័ណ៌បាទុក, ព្រះទណ្ឌ:, ចាមរ

 1. រាជកញ្ញា ឬ--កន្យា : ព្រះរាជបុត្រីជំទង់ឬក្រមុំ ។
 2. រាជកម្ម  : អំពើរបស់ព្រះរាជា គឺអំពើល្អ ឬអាក្រក់ដែលព្រះរាជាទ្រង់ធ្វើ ។
 3. រាជកវី  : កវីរបស់ព្រះរាជា ។
 4. រាជការ ឬ --ការ្យ  : (ត. ទ. ស្រ. អ. ថ. រាច-ជ្កា; សំ. រាជកាយ៌) ការរបស់ព្រះរាជា; ការផែនដី, ការរក្សាប្រទេស (រាជការ្យ ម. ប្រ. , ច្រ. ប្រ. រាជការ ជាង) : ធ្វើរាជការ; អ្នករាជការ, ខ្ញុំរាជការ, គំនិតរាជការ,... ។
 5. រាជកិច្ច ឬ--ក្រឹត្យ  : កិច្ចឬក្រឹត្យរបស់ព្រះរាជា; កិច្ចការផែនដី (ក្នុងកម្ពុជរដ្ឋសព្វថ្ងៃប្រើពាក្យនេះជាឈ្មោះសៀវភៅ ដែលប្រាប់អំពីដំណើរកិច្ចការរាជការផ្សេងៗ : សៀវភៅរាជកិច្ច) ។
 6. រាជកិច្ចានុកិច្ច (បា.< រាជ+កិច្ច+អនុកិច្ច)  : កិច្ចតូចធំរបស់ព្រះរាជា; កិច្ចការផ្សេងៗក្នុងរាជាណាចក្រ ។
 7. រាជកីយ (--កី)  : ដែលជាប់ទាក់ទង់ដោយព្រះរាជា, ដែលជារបស់ព្រះរាជា, ព្រះរាជទ្រព្យ ។
 8. រាជកីឡា ឬ --ក្រីឌា  : ការក្រសាលសប្បាយផ្ទាល់ព្រះអង្គ របស់ព្រះរាជាឬការលេងដែលព្រះរាជាទ្រង់ទំនុកបម្រុង (ច្រើនប្រើខាងល្បែងផ្ទាល់ប្រាណ ឬល្បែងហាត់ប្រាណដូចយ៉ាងចុះហែលទឹកលេង, ទាត់សី, ហាត់លោតជាដើម) ។
 9. រាជកុមារ  : ព្រះរាជបុត្រក្មេង ។
 10. រាជកុមារិកា ឬ --កុមារី  : ព្រះរាជបុត្រីក្មេង ។
 11. រាជកុលដ្ឋាន  : ទី, លំនៅរបស់រាជត្រកូល; ព្រះរាជគំនាល់; ព្រះរាជសំណាក់ ។
 12. រាជកុសល  : កុសលឬការកុសលរបស់ព្រះរាជា (ច្រើននិយាយថា ថ្វាយព្រះរាជកុសល ថ្វាយកុសលដែលខ្លួនបានហើយចំពោះទៅព្រះរាជា) ។
 13. រាជកោដ្ឋាគារ (--កោត-ឋា--)  : ឃ្លាំងព្រះរាជទ្រព្យ ។
 14. រាជកោដ្ឋាគារិក  : មន្ត្រីអ្នករក្សាឃ្លាំងព្រះរាជទ្រព្យ ។
 15. រាជកោទណ្ឌ ឬ --កៅទណ្ឌ (--ទ័ន)  : ធ្នូសម្រាប់ព្រះរាជា ឬធ្នូសម្រាប់រាជ្យ ។
 16. រាជកំណត់  : កំណត់ច្បាប់ក្នុងព្រះរាជប្បញ្ញត្តិ ឬ ក្នុងព្រះរាជប្រកាស ។
 17. រាជខណ្ឌ ឬ រាជ្យ-- (--ខ័ន)  : ដែន, ព្រំដែន; សង្កាត់ឬកម្រិតរបស់ព្រះរាជប្បញ្ញត្តិឬព្រះរាជប្រកាស ។
 18. រាជគំនាប់  : ការគំនាប់ចំពោះព្រះរាជា : យោធាថ្វាយព្រះរាជគំនាប់ ឬ ថ្វាយព្រះគំនាប់ ។
 19. រាជគំនាល់  : ទីសម្រាប់គាល់ព្រះរាជា, ក្រឡាព្រះគំនាល់ ។
 20. រាជគ្រឹហា (--ហ៊ា)  : ព្រះរាជដំណាក់ ។
 21. រាជគ្រឹះ  : ឈ្មោះរាជធានីមួយរបស់ដែនមគធៈ (ក្នុងបុរាណសម័យ) ជាក្រុងមានឈ្មោះលេចឮក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនា (ម. ព. មគធៈ ផង) ។
 22. រាជគ្រូ  : គ្រូរបស់ព្រះរាជា; មន្ត្រីដែលព្រះរាជាទ្រង់តាំងឲ្យជាប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះអង្គឬឲ្យជាអ្នករំឭកដាស់តឿនព្រះអង្គ ក្រែងទ្រង់មានបើប្រព្រឹត្តភ្លាំងភ្លាត់ខុសចាកទសពិធរាជធម៌ ។
 23. រាជឃ្លាំង  : ឃ្លាំងដាក់ព្រះរាជទ្រព្យ, ឃ្លាំងហ្វួង ។
 24. រាជង្គរក្ខ (រាជ័ង-គៈរ័ក) ឬ រាជរក្ខ, --រក្ស  : អ្នករក្សាអង្គព្រះរាជា, ទាហានរក្សាព្រះអង្គ (ម. ព. អង្គរក្ខ ផង) ។
 25. រាជជននី (--ជៈនៈនី)  : ព្រះមាតារបស់ក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ ។
 26. រាជញ្ញត្រកូល (រាជ័ញ -ញៈ--)  : ត្រកូលដែលជាប់ពូជមុទ្ធាភិសិត្តរាជ; ត្រកូលព្រះអង្គឬព្រះវង្ស ។
 27. រាជដំណាក់  : ផ្ទះដែលព្រះរាជាទ្រង់គង់នៅ (ព្រះរាជមន្ទីរ) ។
 28. រាជដំណើរ  : ការធ្វើដំណើររបស់ព្រះរាជា ។
 29. រាជតន័យ  : ព្រះរាជបុត្រ ។
 30. រាជតនយា (--តៈ នៈ យ៉ា)  : ព្រះរាជបុត្រី ។
 31. រាជតេជះ  : តេជះរបស់ព្រះរាជា ។ ក្នុងកម្ពុជរដ្ឋ, សម័យពីដើម ចួនកាលប្រើពាក្យនេះ ជាឋានន្តរនៃសេនាបតីសម្រាប់ទោត្រួតទាហានជើងគោក, សម័យឥឡូវ តាំងជាទីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសិក្សាធិការឬក្រសួងអប់រំជាតិ ឬក៏ក្រសួងយុទ្ធនាធិការ : អ្នកឧកញ៉ារាជតេជះ (ម. ព. តេជះ ផង) ។
 32. រាជតេជានុភាព (< រាជ+តេជ+អានុភាព)  : អានុភាពនៃតេជះរបស់ព្រះរាជា ។
 33. រាជតម្រាស់  : ព្រះតម្រាស់នៃព្រះរាជាដែលទ្រង់ត្រាស់ហៅ, ត្រាស់បង្គាប់, ត្រាស់ប្រើ ។
 34. រាជតម្រិះ  : សេចក្ដីត្រិះរិះរបស់ព្រះរាជា ។
 35. រាជត្រកូល  : ត្រកូលឬគ្រួសាររបស់ព្រះរាជា ។
 36. រាជទណ្ឌ (--ទ័ន)  : អាជ្ញារបស់ព្រះរាជា, ទោសខុសនឹងម្ចាស់ផែនដី : ត្រូវព្រះរាជទណ្ឌ ។
 37. រាជទាន  : អំណោយរបស់ព្រះរាជា; ប្រើជា កិ. ក៏បាន : ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសព្រះរាជទានរង្វាន់ ... ។
 38. រាជទារក (--រក់)  : ព្រះរាជបុត្រដែលនៅតូច ។
 39. រាជទារិកា  : ព្រះរាជបុត្រីដែលនៅតូច ។
 40. រាជទិន្ន (--ទិន)  : អ្វីមួយដែលព្រះរាជាទ្រង់ប្រទាន : របស់នេះជារាជទិន្ន ។
 41. រាជទិន្ននាម (--ទិន-នៈនាម)  : នាមឬងារ, បណ្តាស័ក្តិ ដែលព្រះរាជាទ្រង់ប្រោសព្រះរាជទាន ។
 42. រាជទូត  : ព្រះរាជបម្រើអ្នកនាំព្រះរាជសាសន៍ទៅកាន់ប្រទេសដទៃ (ក្នុងបុរាណសម័យ); អ្នករាជការដែលចេញទៅនៅក្នុងប្រទេសដទៃជាតំណាងជាតិនិងប្រទេសរបស់ខ្លួន (ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ន) ។
 43. រាជទូតក្រិយា (--ទូត័កក្រិយ៉ា)  : ក្រឹត្យឬច្បាប់, មុខក្រសួងរបស់រាជទូត ។
 44. រាជទូតានុទូត (សំ. បា. <រាជទូត+អនុទូត)  : រាជទូតនិងរាជទូតបន្ទាប់, រាជទូតធំនិងតូច (ម. ព. ទូត ន. ឬ គុ. និង ទូតានុទូត ផង) ។
 45. រាជទេពី ឬ--ទេវី  : ទេពីរបស់ព្រះរាជា ។ តាមរជ្ជប្បវេណីក្នុងកម្ពុជរដ្ឋ, ប្រើពាក្យនេះ ជា​ឋានន្តរ​នៃ​ស្ត្រី​ជា​បាទបរិចារិកា​នៃ​ក្សត្រិយ៍​ទី​សម្ដេច​ព្រះឧភយោរាជ​ឬ​ទីសម្ដេច​ព្រះមហាឧបរាជ, ដែល​បាន​អភិសេក​តាម​ពិធី​ព្រាហ្មណ៍, តែ​ទទួល​ទឹក​ក្លស់​ទឹក​ស័ង្ខ​លើ​អាសនៈ​ផ្សេង​ពី​ព្រះ​ស្វាមី ។
 46. រាជទេយ្យ (--ទៃ)  : របស់ឬរង្វាន់ដែលស្ដេចទ្រង់ព្រះរាជទាន ។
 47. រាជទ្រព្យ  : ទ្រព្យរបស់ព្រះរាជា (ទ្រព្យសម្រាប់ព្រះអង្គ មិនមែនសម្រាប់រាជ្យ; ព. ផ្ទ. រាជ្យទ្រព្យ) ។
 48. រាជទ្រោហិន  : អ្នកក្បត់ព្រះរាជា, អ្នកក្បត់ផែនដី ។
 49. រាជទ្វារ  : ទ្វារព្រះរាជវាំង ។
 50. រាជទ្វារបាល  : ឆ្មាំទ្វារព្រះរាជវាំង ។
 51. រាជធន (--ធន់)  : ព្រះរាជទ្រព្យ ។
 52. រាជធម៌  : ធម៌សម្រាប់ព្រះរាជាទ្រង់ប្រព្រឹត្តឬទ្រង់កាន់, នាទីរបស់ក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ (ម. ព. ទសពិធរាជធម៌ ផង) ។
 53. រាជធាន, --ធានិក, --ធានិកា,--ធានី  : នគរ, ក្រុង ដែលព្រះរាជាទ្រង់គង់នៅ ។
 54. រាជធាត្រី  : ស្រីអ្នកបំបៅឬបីពរក្សាព្រះរាជទារកឬព្រះរាជទារិកា (ម. ព. ធាត្រី ផង) ។
 55. រាជធីតា (--ដា)  : ព្រះរាជបុត្រី, ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ត្រី ។
 56. រាជធីតុបតី (--ប៉ៈដី)  : កូនប្រសាប្រុសរបស់ព្រះរាជា (ហៅត្រឹមតែ ព្រះធីតុបតី ក៏បាន) ។
 57. រាជធុរៈ ឬ--ធុរា  : ការរវល់របស់ព្រះរាជា, ការគ្រប់គ្រងផែនដី ។
 58. រាជនត្តា  : ចៅរបស់ព្រះរាជា (ទាំងបុរសទាំងស្ត្រី) ។
 59. រាជន័យ  : ដំណើររាជការ (រាជសាស្រ្ត) ។
 60. រាជនារី  : ស្រីព្រះស្នំ, អស់អ្នក ។
 61. រាជនាវា  : នាវាព្រះរាជទ្រព្យ (ច្រើនប្រើជា ព្រះទីន័ង នាវា) ។
 62. រាជនាវិក  : អ្នកកាន់ការក្នុងព្រះរាជនាវា ។
 63. រាជនាវិកបតី ឬ​ --នាវិកាធិបតី (--ប៉ៈដី)  : នាហ្មឺនអ្នកត្រួតត្រាលើពួករាជនាវិក (ចាងហ្វាងរាជនាវា) ។
 64. រាជនិពន្ធ (--ពន់)  : សេចក្ដីឬរឿងរ៉ាវដែលព្រះរាជាទ្រង់តែងដោយព្រះអង្គឯង ។ ក្រុមនាម៉ឺនអ្នកកាន់ការខាងព្រះរាជពង្សាវតារ..., ហៅថា ក្រុមព្រះរាជនិពន្ធ ។
 65. រាជនិមន្តន៍  : ការនិមន្តបព្វជិតតាមព្រះរាជតម្រាស់ ។
 66. រាជនិវេសន៍  : លំនៅរបស់ព្រះរាជា (ព្រះរាជមន្ទីរ ឬព្រះរាជវាំង) ។
 67. រាជនីតិ  : ច្បាប់ឬបែបបទសម្រាប់ព្រះរាជា សម្រាប់ព្រះរាជឱរស ដែលនឹងបានជាក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ, សម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រទេស ។
 68. រាជនីតិវិជ្ជា ឬ--វិទ្យា  : ចំណេះខាងរាជនីតិ ។
 69. រាជនីតិសាស្រ្ត  : គម្ពីររាជនីតិ ។
 70. រាជនីតិសិក្សា  : ការហាត់រៀនរាជនីតិ ។
 71. រាជនេតិ (--នេត)  : ឈ្មោះច្បាប់ដំបូន្មានបុរាណមួយជាស្នាព្រះហស្តព្រះបាទស្រីធម្មរាជា (ព្រះរាជសម្ភារ) ។​ ហៅថា  : ច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារ ដូច្នេះក៏បាន ។
 72. រាជបក្សី  : ស្ដេចសត្វស្លាបឬបក្សីដែលព្រះរាជាទ្រង់ចិញ្ចឹម ។
 73. រាជបញ្ជា  : សេចក្ដីបង្គាប់នៃព្រះរាជា, ព្រះរាជឱង្ការត្រាស់បង្គាប់ (ម. ព. បញ្ជា ផង) ។
 74. រាជប្បញ្ញត្តិ (--ជ័ប-ប័ញ-ញ៉ាត់)  : បញ្ញត្តិរបស់ព្រះរាជា (សេចក្ដីដែលម្ចាស់ផែនដីតាំងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រតិបត្តិតាម) ។
 75. រាជបណ្ឌិត  : អ្នកប្រាជ្ញរបស់ព្រះរាជា ។
 76. រាជបណ្ឌិត្យសភា  : ការប្រជុំឬទីប្រជុំរបស់ពួករាជបណ្ឌិត, ក្រុមរាជបណ្ឌិត (បារ. Académie) ។
 77. រាជបណ្ឌិត្យភាព : បែបបទ, មុខការរបស់រាជបណ្ឌិត ។
 78. រាជបណ្ណារក្ខ  : (បា.<រាជ+បណ្ណ “សំបុត្រ, ដីកា,...” + អារក្ខ “ទុកដាក់”) អ្នកទុកដាក់សំបុត្រ, ចុតហ្មាយ, ដីកា, ក្បួនច្បាប់,... របស់ព្រះរាជា (សរសេរជា រាជបណ្ណារក្ស ក៏បាន) ។
 79. រាជបណ្ណាល័យ  : (បា. < រាជ+បណ្ណ+អាលយ “លំនៅ, កន្លែង”) បណ្ណាល័យរបស់ព្រះរាជា ។ ឈ្មោះមហាមន្ទីរមួយនៅក្រុងភ្នំពេញ ជាទីតម្កល់គម្ពីរក្បួនច្បាប់ផ្សេងៗ ជាសម្បត្តិឬជាឃ្លាំងចំណេះរបស់កម្ពុជរដ្ឋ... (គឺក្រុមពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យសព្វថ្ងៃ) ។
 80. រាជបត្នី  : ប្រពន្ធរបស់ព្រះរាជា; ព្រះអគ្គមហេសី ។
 81. រាជបថ ឬ​ --មាគ៌ា (--បត់ ឬ--មាគ៌ា)  : ផ្លូវសម្រាប់ព្រះរាជា (ផ្លូវហ្លួង) ។
 82. រាជបន្ទូល  : ព្រះបន្ទូលរបស់ក្សត្រិយ៍ឧភយោរាជឬមហាឧបរាជ ។
 83. រាជបន្ទូលលេខា  : សំបុត្រសម្ដេចព្រះឧភយោរាជឬសម្ដេចព្រះមហាឧបរាជប្រើតាមធម្មតា ។
 84. រាជបព្វជិត  : ព្រះរាជាដែលលះរាជសម្បត្តិចេញទ្រង់ព្រះផ្នួសបានជាអ្នកបួសហើយ ។
 85. រាជបរិច្ចាគ  : ការចំណាយព្រះរាជទ្រព្យ ។
 86. រាជបរិពារ ឬ --បរិវារ  : បរិពារឬបរិវាររបស់ព្រះរាជា ។
 87. រាជបរិវត្តន៍ (--វ័ត)  : ការផ្លាស់រាជ្យ ។
 88. រាជបរិស័ទ ឬ--បរិសទ្យ  : បរិស័ទរបស់ព្រះរាជា ។
 89. រាជបល្ល័ង្ក  : បល្ល័ង្ករាជ្យ (បល្ល័ង្កក្រោមស្វេតឆត្រ) ។
 90. រាជបិតា  : បិតារបស់ព្រះរាជា (ច្រើនហៅថា ព្រះវររាជបិតា ឬ ព្រះវរបិតា) ។
 91. រាជបុត្រ ឬ--បុត្រា  : បុត្រប្រុសរបស់ព្រះរាជា (ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រា) ។
 92. រាជបុត្រី  : កូនស្រីរបស់ព្រះរាជា (ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី) ។
 93. រាជបុរស (--បុរស់)  : បុរសរបស់ព្រះរាជា (ខ្ញុំរាជការ) ។
 94. រាជបុរី  : ក្រុងដែលស្ដេចគង់នៅ (ក្រុងហ្លួង) ។
 95. រាជបុរោហិត  : បុរោហិតរបស់ព្រះរាជា ។
 96. រាជបំណង  : សេចក្ដីប៉ងរបស់ហ្លួង ។
 97. រាជបំណន់  : បំណន់ហ្លួង ។
 98. រាជបម្រើ  : អ្នកដែលព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ប្រើ ។
 99. រាជប្បវេណី ឬ--ប្រពៃណី  : ទំនៀមរបស់ស្ដេចតៗមក (ម. ព. បវេណី, ប្រពៃណី និង រជ្ជប្បវេណី ផង) ។
 100. រាជប្រកាស (ម. ព. ប្រកាស) ។
 101. រាជប្រវត្តិ ឬ --ពង្សាវតារ  : ពង្សាវតារក្សត្រិយ៍, របាក្សត្រិយ៍ ។
 102. រាជពន្ធុ (--ព័ន-ធុ)  : ផៅពង្សស្ដេច ។
 103. រាជពល (--ពល់)  : កម្លាំងស្ដេច; រេហ៍ពលរបស់ព្រះរាជា ។
 104. រាជពលានុភាព  : (សំ. បា. < រាជ+ពល+អានុភាវ, វ> ព ) អានុភាពនៃរាជពល ។
 105. រាជពលី  : (ម. ព. ពលី) ។
 106. រាជពាហនៈ ឬ--វាហនៈ, --វាហី  : ពាហនៈរបស់ព្រះរាជា ។
 107. រាជពិធី  : (ម. ព. ពិធី) ។
 108. រាជព្រឹត្តិ  : មារយាទ, សណ្ដាប់ធ្នាប់, ឫកពារបស់ព្រះរាជា ។
 109. រាជភក្តី  : សេចក្ដី ស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះរាជា ។
 110. រាជភគិនី  : បងស្រីឬប្អូនស្រីរបស់ ព្រះរាជា (ម. ព. ភគិនី ផង) ។
 111. រាជភណ្ឌ (--ភ័ន)  : ព្រះរាជទ្រព្យ ។
 112. រាជភ័យ  : ភ័យអំពីអាជ្ញាស្ដេច; ភ័យអំពីកំហុសចំពោះព្រះរាជា ។
 113. រាជភាគិនេយ្យ (--នៃ)  : កូនប្រុសរបស់ព្រះរាជភគិនី (ក្មួយប្រុសរបស់ព្រះរាជា); បើក្មួយស្រីជា រាជភាគិនេយ្យា (ច្រើនហៅត្រឹមតែ ព្រះភាគិនេយ្យ, ព្រះភាគិនេយ្យា; ម. ព. ទាំងពីរនេះផង) ។
 114. រាជភាតា  : បងប្រុសឬប្អូនប្រុសរបស់ព្រះរាជា (ច្រើនហៅ ព្រះជេដ្ឋា, ព្រះអនុជ; ម. ព. ទាំងពីរនេះ និង ភាតា ផ) ។
 115. រាជភូត  : ស្ដេចទេវតា; បិសាចដែលអង់អាច, បិសាចកាច (ស្ដេចខ្មោច); ច្រើននិយាយថា បិសាចរាជភូត ។
 116. រាជភោគ្គ (--ភោក)  : អ្នកគាល់បម្រើព្រះរាជា (រាជូបដ្ឋាក, មហាតលិក); រាជសេវ័ក ។
 117. រាជភោជន  : ភោជនសម្រាប់ព្រះរាជា (ព្រះស្ងោយឬព្រះក្រយាស្ងោយ)។
 118. រាជភ្រឹត  : ទាហានហ្លួង ។
 119. រាជភ្រឹត្យ  : ខ្ញុំរាជការ; អ្នកបម្រើផ្ទាល់ព្រះអង្គ ។
 120. រាជមន្ត ឬ--មន្រ្ត  : មន្តសម្រាប់ព្រះរាជា (ម. ព. មន្តមន្រ្ត ផង) ។
 121. រាជមន្ត្រី  : សេនាបតី, រដ្ឋមន្ត្រី ។
 122. រាជមន្ទីរ  : ព្រះរាជដំណាក់; ក្រុមព្រះរាជមន្ទីរ ក្រុមឱភាសមន្ត្រីឬក្រុមរឿនហ្លួង ។
 123. រាជមហាមាត្យ (--ម៉ាត)  : អមាត្យធំរបស់ព្រះរាជា, សេនាបតីធំ, នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឬរដ្ឋមន្ត្រីទី ១ ។
 124. រាជមហេសី  : មហេសីហ្លួង ។
 125. រាជមាតា  : មាតារបស់ព្រះរាជា ។ តាមច្បាប់រាជសព្ទខ្មែរប្រើចំពោះតែមាតារបស់ក្សត្រិយ៍ទីឧភយោរាជឬទីឧបរាជ, ហៅបាន ២ យ៉ាងគឺ ព្រះរាជមាតា, ព្រះវរមាតា (តាមថ្នាក់វង្សនិងស័ក្តិ) ។
 126. រាជមាលកៈ ឬ--មាល័ក  : ព្រះពន្លា ។
 127. រាជមិត្ត, --មិត្រ ឬ--សខា (--សៈខា)  : មិត្រឬសម្លាញ់របស់ព្រះរាជា ។
 128. រាជមុទ្ទិកា ឬ--មុទ្រិកា  : ចិញ្ចៀនហ្លួង (ព្រះទម្រង់ ឬព្រះទម្រង់អង្គុលី) ។
 129. រាជមុទ្ធាភិសេក  : ការអភិសេកឲ្យបានពេញទីជាមុទ្ធាភិសិត្តរាជ (ម. ព. មុទ្ធាភិសេក ផង) ។
 130. រាជមុទ្ទា, --មុទ្រា ឬ--លញ្ឆករ (--ល៉ាញ់-ឆៈក)  : ត្រាហ្លួង (ត្រាផែនដី); ហៅ ព្រះវរលញ្ឆករ ក៏បាន ។
 131. រាជមេត្រី  : មេត្រីរបស់ព្រះរាជានិងព្រះរាជាផងគ្នា, មេត្រីរបស់រាជការរដ្ឋបាលប្រទេសមួយនិងប្រទសដទៃ : ចងព្រះរាជមេត្រី ។
 132. រាជយាន  : យានហ្លួង; ខ្មែរហៅចំពោះតែព្រះសាលៀង ។
 133. រាជយុទ្ធ  : ការដែលស្ដេចនិងស្ដេចច្បាំងគ្នាតទល់ផ្ទាល់ព្រះអង្គ ។
 134. រាជយោសិត  : ស្ត្រីរបស់ព្រះរាជា (ព្រះរាជមហេសី) ។
 135. រាជរង្គ (--រង់)  : ប្រាក់ ។
 136. រាជរដ្ឋាភិបាល  : រដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជា, ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលទាក់ទងដោយព្រះមហាក្សត្រិយ៍ ។
 137. រាជរថ  : រថហ្លួង, រថព្រះទីន័ង ។
 138. រាជរថាធិបតី (--ធិប៉ៈដី)  : អធិបតីក្រុមរាជរថ, ចាងហ្វាងរាជរថ ។
 139. រាជរាជ (រាជៈរាច)  : ស្ដេចរបស់ស្ដេច គឺព្រះរាជាដែលមានស្ដេចប្រទេសឯទៀតជាចំណុះ (អធិរាជ) ។
 140. រាជរាក្ស័ស  : ស្ដេចដែលកាចដូចជារាក្ស័ស (ស្ដេចកំណាច) ។
 141. រាជរោង  : រោងរាំឬរោងល្ខោនក្នុងព្រះរាជវាំង ។
 142. រាជឫទ្ធិ (--រឹត)  : ឫទ្ធិរបស់ព្រះរាជា ។
 143. រាជឫទ្ធានុភាព  : (<រាជ+ឫទ្ធិ+អានុភាព) អានុភាពនៃរាជឫទ្ធិ ។
 144. រាជឫសី : រាជរ្សី ឬ រាជិសី ឥសីស្ដេច គឺឥសីដែលកាលនៅជាគ្រហស្ថជាក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ ។
 145. រាជលក្ខណៈ, --លក្សណៈ ឬ--លក្ស្ម័ន  : លក្ខណៈស្ដេច, លក្ខណៈរបស់អ្នកមានបុណ្យដែលចង្អុលឲ្យឃើញប្រាកដថាមុខជានឹងបានសោយរាជ្យ ។
 146. រាជលក្ស្មី (--ល័កស្មី) ឬ--សិរី  : លាភនិងសេចក្ដីចម្រើនរបស់ព្រះរាជា ។
 147. រាជលិខិត ឬ--លេខា  : សំបុត្រហ្លួង គឺសំបុត្រដែលហ្លួងសរសេរដោយព្រះអង្គឯង ។
 148. រាជលេខាធិការ  : ស្មៀនធំរបស់ហ្លួង ឬអធិបតីនៃក្រុមស្មៀនហ្លួង ។
 149. រាជលេខានុការ  : ស្មៀនតូច ឬស្មៀនរងដែលនៅក្រោមបង្គាប់រាជលេខាធិការ ។
 150. រាជវ័ង ឬ--វាំង  : វាំងរបស់ព្រះរាជា ។
 151. រាជវង្ស (--វង់)  : វង្សស្ដេច ។
 152. អ្នករាជវង្ស  : បុត្រឬបុត្រីរបស់បិតាជាអ្នកអង្គម្ចាស់ មាតាមានជាតិថយចុះពីថ្នាក់អ្នកអង្គម្ចាស់មក, ឬបុត្រាបុត្រីរបស់មាតាបិតាជាអ្នករាជវង្សដូចគ្នា ។
 153. រាជវង្សានុវង្ស  : (<រាជវង្ស+ អនុវង្ស) វង្យស្ដេចនិងវង្សដែលជាប់ក្រសែស្ដេច តែយារឬឃ្លាតក្លាយហើយ ។
 154. រាជវេស្ម័ន  : ព្រះរាជវាំង ។
 155. រាជសក្តិ ឬ--ស័ក្តិ  : អំណាចហ្លួង ។
 156. រាជសទ្ធា  : សទ្ធារបស់ព្រះរាជា ។
 157. រាជសត្រ (--ស័ត)  : ការបូជាយញ្ញដែលព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យធ្វើ ។
 158. រាជសទ្ម័ន  : ព្រះរាជវាំង (រាជវេស្ម័ន)។
 159. រាជសព្ទ (--ស័ប)  : សព្ទស្ដេច គឺពាក្យសម្រាប់ស្ដេចឬពាក្យសម្រាប់ប្រើចំពោះស្ដេច, ដូចជា : កាត់សក់ ថា ចម្រើនព្រះកេសា, លុបមុខ ថា ស្រពព្រះភក្រ្ត, ដេក ថា ផ្ទំ ជាដើម ។
 160. រាជសម្បត្តិ ឬ រាជ្យ--  : សម្បត្តិសម្រាប់ព្រះរាជា ឬសម្បត្តិសម្រាប់ផែនដី ។
 161. រាជសម្ពន្ធ (--សំពន់)  : ការចងពន្ធរបស់ព្រះរាជា ។
 162. រាជសម្ព័ន្ធ  : ការជាប់ទាក់ទងដោយព្រះរាជា ។
 163. រាជសម្ពន្ធមិត្ត ឬ --មិត្រ (--សំព័នធៈមិត)  : មិត្ររបស់ស្ដេចក្នុងប្រទេសមួយនិងមួយចងភ្ជាប់គ្នា ។
 164. រាជសម្ពន្ធមេត្រី  : សេចក្ដីរាប់រកយកជាគ្នារបស់ស្ដេចនិងស្ដេចប្រទេសដោយខ្លួន ។
 165. រាជសម្ភារ (--សំភា)  : ការទំនុកបម្រុង, ស្រោចស្រង់, សង្រ្គោះ របស់ព្រះរាជា; ប្រើសំដៅសេចក្ដីថា “បុណ្យឬតេជះរបស់ស្ដេច” ក៏មាន ។
 166. រាជសភា  : សាលាជំនុំយុត្តិធម៌ (សាលាយុត្តិធម៌) ។
 167. រាជសវនីយ៍ ឬ --សៅវនីយ៍ (--វ៉ៈ ន៉ី)  : ព្រះបន្ទូលរបស់សម្ដេចព្រះរាជជននីឬសម្ដេចព្រះអគ្គមហេសី, សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានី (ប្រើត្រឹមតែ ព្រះសវនីយ៍ ឬ ព្រះសៅវនីយ៍ ក៏បាន) ។
 168. រាជសវនីយ៍លេខា ឬ --សៅវនីយ៍លេខា  : សំបុត្ររបស់សម្ដេចព្រះរាជជននី ឬ សម្ដេចព្រះអគ្គមហេសី, សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានី, (ប្រើត្រឹមតែ ព្រះសវនីយ៍លេខា ឬ ព្រះសៅវនីយ៍លេខា ក៏បាន) ។
 169. រាជសាសន៍  : សំបុត្ររបស់ក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យប្រើទៅមកចំពោះក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យដូចគ្នា ។ តាមច្បាប់រាជសព្ទខ្មែរ, បើសំបុត្រក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យហៅ ព្រះបរមរាជសាសន៍, សំបុត្រក្សត្រិយ៍ឧភយោរាជ ឬឧបរាជថ្វាយទៅក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យប្រទេសដទៃ ហៅ ព្រះបវររាជសាសន៍ ។
 170. រាជសាស្រ្ត  : ដំណើររាជការ, គំនិតឬល្បិចរាជការ ។
 171. រាជសីហ៍, --សិង្ហ ឬ--សឹង្ហ  : ស្ដេចសីហៈឬស្ដេចសឹង្ហ ។
 172. រាជសុណិសា ឬ--សុណ្ហា (--សុន-ហា)  : កូនប្រសាស្រីរបស់ព្រះរាជា (ហៅត្រឹមតែ ព្រះសុណិសា ឬ ព្រះសុណ្ហា ក៏បាន) ។
 173. រាជសេនា សេនារបស់ព្រះរាជា ។
 174. រាជសេនាមាត្យ  : (សំ. < រាជ+សេនា+ អមាត្យ) សេនានិងអមាត្យរបស់ព្រះរាជា ។
 175. រាជសេវកៈ ឬ —សេវ័ក  : ខ្ញុំរាជការក្នុងព្រះរាជសំណាក់ ។
 176. រាជសេវកាមាត្យ  : (សំ. < រាជសេវក+ អមាត្យ) រាជសេវ័កនិងរាជអមាត្យ (ម. ព. អមាត្យ ផង) ។
 177. រាជសំណាក់  : លំនៅរបស់ព្រះរាជា, ព្រះរាជវាំង ។
 178. រាជស្រឹង្គារ  : សេចក្ដីស្រឡាញ់ ឬសេចក្ដីត្រេកត្រអាលរបស់ព្រះរាជា; ខ្មែរប្រើពាក្យនេះសំដៅសេចក្ដីថា ស្រីព្រះស្នំ ក៏មាន ។
 179. រាជហង្ស  : ស្ដេចហង្ស ។
 180. រាជហត្ថលេខា  : អក្សរ, សំបុត្រ ដែលព្រះរាជាទ្រង់សរសេរដោយព្រះហស្តព្រះអង្គ; ការសរសេរចុះព្រះបរមនាមដោយព្រះហស្តព្រះអង្គ (ឡាយព្រះហស្ត) ។ តាម​ច្បាប់​រាជសព្ទ​ខ្មែរ​ថា : សំបុត្រដែលម្ចាស់ផែនដីទ្រង់សរសេរទុកជាគ្រឿងចំណាំសម្រាប់ព្រះអង្គ ហៅថា ព្រះរាជហត្ថលេខា; បើទ្រង់សរសេរដោយការផ្សេងតែពុំមែនជាផ្លូវរាជការ ហៅថា ព្រះបរមរាជហត្ថលេខា ។
 181. រាជហឫទ័យ ឬ--ហទ័យ  : ព្រះទ័យ (ចិត្ត) របស់ស្ដេច ។
 182. រាជអមាត្យ ឬ រាជាមាត្យ  : មន្ត្រីទីប្រឹក្សាកិច្ចការផែនដីរបស់ព្រះរាជា ឬប្រឹក្សាជាមួយនឹងព្រះរាជា ។
 183. រាជអាជ្ញា  : អាជ្ញានៃព្រះរាជា; ខ្មែរប្រើសំដៅសេចក្ដីថា អ្នកទទួលអំណាចពីព្រះរាជា ។
 184. រាជអាណាចក្រ ឬ រាជាណាចក្រ  : អាណាចក្ររបស់ព្រះរាជា ។
 185. រាជឱង្ការ  : សម្ដីក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ ។ តាមច្បាប់រាជសព្ទខ្មែរថា : សំបុត្ររបស់ម្ចាស់ផែនដីចេញឲ្យប្រជារាស្រ្តដឹងគ្រប់គ្នាទួទៅ ហៅថា ព្រះរាជឱង្ការនូវព្រះបន្ទូលសូរសីហនាទ (--សូរ៉ៈ--) ។ សំបុត្រដែលម្ចាស់ផែនដីទ្រង់សរសេរដោយព្រះហស្តព្រះអង្គ ហៅថា ព្រះរាជឱង្ការលេខា ។
 186. រាជឱរស  : កូនប្រុសរបស់ព្រះរាជា (បើព្រះរាជបុត្រីថា រាជឱរសា) ។
 187. រាជអំណរ  : សេចក្ដីអររបស់ព្រះរាជា ។
 188. រាជអំណោយ  : របស់ដែលព្រះរាជាទ្រង់ព្រះរាជទាន ។ល។
 189. រាជាធិការី  : (បា. < រាជ + អធិការី) អ្នកធ្វើការស្ដេច (អ្នករាជការឬខ្ញុំរាជការ); ហៅថា រាជាធិក្រឹត្យ ក៏បាន; បើស្ត្រីជា រាជាធិការិនី ឬ រាជាធិការិកា, រាជាធិក្រឹតា ។
 190. រាជាធិបតី (--ប៉ៈដី)  : សំ. បា. < រាជ+អធិបតិ) ឬ រាជាធិរាជ (សំ. បា. < រាជ+អធិរាជ) ព្រះរាជាដែលជាធំជាងស្ដេចបទេសរាជ្យ (ស្ដេចដែលមានប្រទេសឯទៀតជាចំណុះ) ។
 191. រាជាធិបតេយ្យ (--ប៉ៈ តៃ) : បា. < រាជ+ អាធិបតេយ្យ) ប្រទេសឯករាជ្យដែលមានក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យជាអធិបតី (ប្រទេសដែលមានស្ដេចនៅលើច្បាប់); ព. ផ្ទ. ប្រជាធិបតេយ្យ (ម. ក្នុង ព. ប្រជា) ។
 192. រាជានុញ្ញាត (--នុញ-ញ៉ាត) : បា. <រាជ+អនុញ្ញាត) សេចក្ដីដែលព្រះរាជាទ្រង់យល់ព្រមហើយ ។
 193. រាជានុភាព  : (សំ. បា. < រាជ+អានុភាវ, វ> ព ) អានុភាពនៃព្រះរាជា (អំណាចស្ដេច) ។
 194. រាជាភិសេក (--សែក) : បា. < រាជ+អភិសេក) ។ ពិធីស្រោចទឹកក្លស់ទឹកស័ង្ខតាំងព្រះរាជា គឺតាំងឲ្យពេញទីជាក្សត្រិយ៍ទ្រង់រាជ្យ (ម. ព. អភិសេក ផង) ។
 195. រាជាយុត្តកៈ  : (បា. < រាជ+អាយុត្តក) ស្មៀនរបស់ព្រះរាជា (ម. ព. អាយុត្តកៈ ផង) ។
 196. រាជាយុត្តកសភា (--កៈសៈភា)  : បា. < រាជ+អាយុត្តក+សភា) ក្រុមឬទីធ្វើការរបស់ពួកស្មៀនព្រះរាជា (ម. ព. អាយុត្តកសភា ផង) ។
 197. រាជាយុត្តកាធិបតី (--បៈដី) : បា. < រាជ+អាយុត្តក+អធិបតិ) អធិបតីរបស់ក្រុមព្រះរាជាយុត្តកៈ (ចាងហ្វាងក្រុមស្មៀនហ្លួង) ។
 198. រាជាវលី  : (សំ. បា. < រាជ+ អាវលិ) លំដាប់ឬវង្សស្ដេច ។
 199. រាជាសនៈ  : (សំ. បា. <រាជ+អាសន) អាសនៈសម្រាប់ព្រះរាជា, រាជបល្ល័ង្ក ។
 200. រាជូបករណ៍ ឬ រាជោបករណ៍ (--ប៉ៈក) : បា. < រាជ+ឧបករណ) គ្រឿងប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រះរាជា, គ្រឿងប្រើប្រាស់ជិតព្រះអង្គ; (ទង់រាជូបករណ៍ ទង់​សម្រាប់​ព្រះរាជា​ទ្រង់​ប្រើ​ផ្ទាល់​ព្រះអង្គ) ។
 201. រាជូបដ្ឋាក ឬ រាជោបដ្ឋាក (--បុ័ត-ឋាក) : បា. < រាជ+ ឧបដ្ឋាក) អ្នកគាល់បម្រើព្រះរាជា (អ្នកបម្រើព្រះស្ងោយ, មហាតលិក); បើស្រីជា រាជូបដ្ឋាយិកា ឬ រាជោបដ្ឋាយិកា ។
 202. រាជូបដ្ឋាន ឬ រាជោបដ្ឋាន (--បុ័ត-ឋាន) : បា. < រាជ+ឧបដ្ឋាន) ការបម្រើឬការចូលគាល់ព្រះរាជា ។
 203. រាជូបត្ថម្ភ ឬ រាជោបត្ថម្ភ (--បុ័ត-ថ័ម) : បា. < រាជ+ឧបត្ថម្ភ) សេចក្ដីទំនុកបម្រុង, ផ្ចុងផ្តើម, បណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ ព្រះរាជា ។
 204. រាជូបភោគ ឬ រាជោបភោគ (--ប៉ៈភោក) : បា. <រាជ+ឧបភោគ) គ្រឿងឧបភោគរបស់ព្រះរាជា ។
 205. រាជេន្រ្ទ (--ជេន) : សំ. <រាជ+ឥន្ទ្រ, ឥ > ឯ) រាជាធិរាជ ។
 206. រាជោវាទ  : (បា. <រាជ+ឱវាទ) ដំបូន្មានរបស់ព្រះរាជា ។
 207. រាជោវាទានុសាសន៍ ឬ រាជោវាទានុសាសនី  : (បា.<រាជ+ ឱវាទ+អនុសាសន ឬ អនុសាសនី) ពាក្យទូន្មាននិងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះរាជា ។ល។

2. (រាច) ( ន. ) ត្រីឥតស្រកាមួយប្រភេទសន្តានត្រីប្រាតែធំជាងត្រីទន្លេទាំងអស់ រាប់ថាជាស្ដេចត្រីក្នុងទន្លេ : ត្រីរាជជាមច្ឆជាតិមានមាឌធំជាងត្រីទាំងអស់ក្នុងទន្លេ ។giant catfish Mekong giant catfish Pangasianodon gigas