កង្វិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្វិន > ក 'ខ' + -ង- + ្វិន > កង្វិន។ (ផ្នត់ជែក)

គុណនាម[កែប្រែ]

កង្វិន

  1. ដែល​ខ្វិន
    បុរស​កង្វិន
  2. (ពាក្យទ្រគោះ, ផរុសវាចា) ដែលប្រើជាមួយពាក្យ អា
    អា​កង្វិន!

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កង្វិន

  1. មនុស្ស ឬ​ សត្វ​ដែលខ្វិន

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត
  2. Online Dictionary