កិរិយាវិសេសន៍

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី កិរិយា+វិសេសន៍ រឺ កិរិយា+វិសេសន

នាម[កែប្រែ]

កិរិយាវិសេសន៍

  1. (លែងប្រើ)សព្ទ​ដែល​នាំ​កិរិយា​សព្ទ ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​ប្លែក​ជាង​ប្រក្រតី ដូច​ពាក្យ​ថា លឿន, ឆាប់, យឺត ។ល។
    ដើរ​លឿន, ដើរ​ឆាប់, ដើរ​យឺត ។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត