កូនជ្រូក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេងផង។

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កូន+ជ្រូក>កូនជ្រូក។

នាម[កែប្រែ]

កូនជ្រូក

  1. សត្វដែលកើតចេញពីមេបាជាជ្រូក
  2. ប្រដាប់សន្សំលុយ
    កូនជ្រូក
  3. (អគ្គីសនី, គ្រឿងអស្យាណូ) ឧបករណ៍ដាក់ជាគ្រឿងផ្សំនៃគ្រឿងអគ្គីសនីដែលមានបូប៊ីនក្នុងនោះ។
  4. (ពាក្យបញ្ឆៀងន័យ) ឈ្មោះរឿងអាសអាភាស

បំណកប្រែ[កែប្រែ]