កូរ៉ុម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បារាំង quorum

នាម[កែប្រែ]

កូរ៉ុម

  1. (ច្បាប់) ចំនួនមនុស្សដែលត្រូវមានវត្តមានដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោត និងធ្វើសកម្មភាពដទៃទៀតរបស់ក្រុមដែលមានសុពលភាព ។ ចំនួននេះតែងតែជាចំនួនភាគច្រើន (លើសពីពាក់កណ្ដាល) នៃក្រុមទាំងមូល ប៉ុន្តែពេលខ្លះតិចជាង ឬច្រើនជាងនេះ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • សៀវភៅច្បាប់ចុះបញ្ជីអាជីវកម្ម