ពីWiktionary
មើលផងដែរ ៖ ឈរ

U+1788, ឈ
KHMER LETTER CHO

[U+1787]
Khmer
[U+1789]

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ឡាតាំងយានកម្ម chɔɔ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /cʰɔː/


មូលសព្ទ

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀛, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ឈ)

  1. (ពួក "អ៊") ព្យញ្ជនៈ​តួទី ៩ វគ្គទីពីរ ជាគូនឹងព្យញ្ជនៈ
    វគ្គ-ច (តាលុជៈ) •

ទម្រង់ដទៃ

  • (អក្សរប្រាយ) ⠠⠬