ពីWiktionary

U+1789, ញ
KHMER LETTER NYO

[U+1788]
Khmer
[U+178A]

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ឡាតាំងយានកម្ម ñɔɔ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɲɔː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀜, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ញ)

  1. (ពួក "អ៊") ព្យញ្ជនៈ​តួទី ១០ វគ្គទីពីរ ជាសេសព្យញ្ជនៈ និងវគ្គន្ដៈ
    វគ្គ-ច (តាលុជៈ) •

ទម្រង់ដទៃ

  • (អក្សរប្រាយ) ⠠⠹

មូលសព្ទ ២

ពីភាសាបុព្វមន-ខ្មែរ *ɲɔʔ ។ សែស្រឡាយនឹងភាសាយួន nhàu

នាម

  1. ឈ្មោះប្រភេទដើមឈើមិនរុះស្លឹក Morinda citrifolia ក្នងអំបូររាំងសាប Rubiceae សំបករាបផ្ទៃពណ៌ត្នោតជាំ ផ្លែមូលទ្រវែង ពេលទុំមានសាច់លឿង ក្លិនឈួល អាចបរិភោគបានរួមទាំងស្លឹកវាផង។
    ដើមញ

កូនចៅ

  • ខ្មែរសុរិន្ទ : ญัว (ញ័រ)
  • សៀម : ยอ (យ្ច)

បំណកប្រែ