ថ្ងៃសៅរ៏

ដោយWiktionary

ខ្មែរ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បកប្រែ[កែប្រែ]

  • {{subst:#invoke:language utilities|lookup_language|en|names}}: Saturday