ថ្ងៃសុក្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

  1. ថ្ងៃ​សុក្រ,​ថ្ងៃទីប្រាំនៃសប្ដាហ៍,​ថ្ងៃនៅចន្លោះថ្ងៃព្រហស្បត៍​និង​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។​

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បកប្រែ[កែប្រែ]