ថ្ងៃសុក្រ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ ថ្ងៃសុក្រ
សទ្ទតា ថ្ងៃ សុក
ឡាតាំងយានកម្ម thngay sok
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰŋaj ˈsok/


នាម

ថ្ងៃសុក្រ

  1. ថ្ងៃ​សុក្រ,​ថ្ងៃទីប្រាំនៃសប្ដាហ៍,​ថ្ងៃនៅចន្លោះថ្ងៃព្រហស្បត៍​និង​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។​

មើលផងដែរ

បកប្រែ