ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បកប្រែ[កែប្រែ]