ថ្ងៃអាទិត្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ ថ្ងៃអាទិត្យ
t̥ʰṅaiʼādit̥y
សទ្ទតា ថ្ងៃ អា-ទិត
t̥ʰṅai ʼā-dit
ឡាតាំងយានកម្ម thngay ʼaatɨt
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰŋaj ʔaː.ˈtɨt/

នាម[កែប្រែ]

ថ្ងៃអាទិត្យ

  1. ថ្ងៃអាទិត្យចណ្ណភាគដី

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បកប្រែ[កែប្រែ]