ថ្ងៃអង្គារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ថ្ងៃអង្គារ
t̥ʰṅaiʼṅ̥gār
ឡាតាំងយានកម្ម thngay ʼɑngkiə
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /tʰŋaj ʔɑŋ.ˈkiə/

នាម[កែប្រែ]

ថ្ងៃអង្គារ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

បកប្រែ[កែប្រែ]