ព្រៃនគរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ក្រុង​ជា​ទី​ប្រជុំ​កិច្ចការ​នៃ​រដ្ឋការ​ធំ​នៅ​ក្នុង​ដែន​កម្ពុជា​ក្រោម ។ ឈ្មោះនេះមានកើតឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទបរមិន្ទរាជា បច្ចុប្បន្នយួនហៅហូជីមិញ មុនបន្តិចហៅថា សៃហ្កន
  2. ខេត្តនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោម
  3. ភូមិនៃឃុំពង្រ