កញ្ឆិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ឆិល > កញ- + ្ឆិល 'ឆិល' > កញ្ឆិល។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ឆិល

  1. រេច​រឹល, ត្រប៉ិល, ត្រប៉ើល ដោយរួញ​ដោយ​រេច, ដោយ​ខើច

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary