កណ្ដាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង និងរូប។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ដាច > កណ- + ្ដាច 'ដាច'> កណ្ដាច។ (ផ្នត់ដើម)

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កណ្ដាច

  1. ដែលដាច់ដាចរយ៉េរយ៉ៃ
    កន្ទេលកណ្ដាច

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដាច

  1. អ្វី​ៗ​ដែល​ដាច, សំពត់​ដែលដាច
    កុំយក​អា​កណ្ដាច​អ៊‌ីចឹង​មក​ឲ្យអញ។
  2. (គ្រាមភាសា, អ្នកអូរជ្រៅ បន្ទាយមានជ័យ) ក្រណាត់ជូតជើងដៃ រឺ កន្ទបចាស់ៗទុកសម្រាប់ជូតជើង របស់របរផ្សេងៗ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត។
  2. Khmer Online Dictionary