កត្តា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

ក័ត-តា[kattaa]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីបាលី kattā ប្រើ​ធៀប​នឹង បារាំង ថា facteur ក៏​បាន ។

នាម[កែប្រែ]

កត្តា

  1. អ្នក​ធ្វើ, អ្នកផ្ដើម​ធ្វើ ។
  2. (ពីជគណិត) ចំនួនលេខណាមួយក្នុងបណ្ដាចំនួនលេខច្រើន ឬកន្សោមលេខដែលបង្កើតចេញជាផលគុណ កាលណាគេគុណចំនួនលេខនោះ ។
    ឧ. ២ x ៥ = ១០ ដូចនេះ ២ និង ៥ ជាកត្តាផលគុណនៃ១០ ។
  3. (ពីជគណិត) ធាតុណាមួយ ឬកន្សោមណាមួយនៃផលគុណឬពហុគុណ ។
    ឧ. ៥. (៣ - ៤) = ៥ x (៣ - ៤) = ៥ (-១) ដូចនេះ ៥ ជាកត្តានៃកន្សោមពីជគណិត (៣ - ៤) ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត