កន្តឹប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទម្រង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-តឹប[kɑntəp]

នាម[កែប្រែ]

កន្តឹប

  1. ឈ្មោះ​មួក​មួយ​យ៉ាង ដែល​មនុស្ស​អ្នក​កាន់​សាសនាមហា​ម៉ាត់​ពាក់ ។
    មួកកន្តឹប
Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ តឹប> ត+ឹ+ប > ក+ន+្ត+ឹ+ប >កន្តឹប ។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្តឹប

  1. តូច​ហើយ​ទាប​ទ្រនាប់
    ផ្ទះ​ទាប​កន្តឹប ។ល។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត