កិតនាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

Wikipedia-logo.png
វិគីភីឌាមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី កិត+នាម>កិតនាម, ប្រៀបធៀបនឹងសំស្ក្រឹត ក្ឫតនាម>ក្រឹតនាម

នាម[កែប្រែ]

កិតនាម

  1. នាមនាម​ដែល​ចេញ​ពី​វិគ្រោះ​មក​ជា សាធនៈ ដូច​ជា​ ករ៑ + ណី > > ការី, ការិណីការិនី; កម្ម (សទ្ទុបបទ) + ករ៑ + > > កម្មការ, កម្ម + ករ៑ + អ > កម្មករ;...។ ភាសា​ខ្មែរ​ដូច​ជា កើត > កំណើត; កល់ > កំណល់; កាច > កំណាច; ខុស > កំហុស; ខូច > កំហូច; ខូង > ក្រហូង; គរ > គំនរ; គូរ > គំនូរ; គុំ > គំនុំ ប៉ុណ្ណោះ​ជាដើម ហៅ​ថា សាធនៈ ក៏​បាន (ម. ព. សាធនៈ ទៀត​ផង)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត