ពីWiktionary
មើលផងដែរ ៖ ដរ

U+178A, ដ
KHMER LETTER DA

[U+1789]
Khmer
[U+178B]


ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
ឡាតាំងយានកម្ម dɑɑ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɗɑː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀝, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្ដ)

  1. (ពួក "អ") ព្យញ្ជនៈ​តួទី ១១ វគ្គទីបី ជាគូនឹងព្យញ្ជនៈ
    វគ្គ-ដ (ទន្តមូលជៈ) •

ទម្រង់ដទៃ

  • (អក្សរប្រាយ)

ចំណាំប្រើប្រាស់

  • ជើង "ដ" និង "ត" ជាតួតែមួយ ត្បិតក្នុងប្លុកយូនីកូដ វាទាំងនោះស្ថិតដោយឡែកពីគ្នានូវចំណុចកូដក៏ដោយ។ ក្នុងការវាយបញ្ចូល ដោយបញ្ហានៃការស្វែងរកពាក្យ ឬឃ្លាជាក់លាក់ណាមួយលើកុំព្យូទ័រ ទាមទារឱ្យគេត្រូវវាយតួឱ្យចំសទ្ទតារបស់ពាក្យទាំងនោះ លើកលែងតែពាក្យកម្ចីពីភាសាបាលី ឬសំស្ក្រឹត។

មូលសព្ទ ២

មកពីភាសាយួន đò

នាម

  1. ទូកខ្នាតតូចប្រើសម្រាប់ចម្លងអ្នកដំណើរ ឬទំនិញធុនស្រាលទៅកាន់ត្រើយទន្លេឯទៀត។
  2. កំពង់ចម្លង។

បំណកប្រែ