ប្រភាស

ពីWiktionary


ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពី សំស្ក្រឹត ប្រភាឞ (‘ពោល, ស្ដី, ពន្លឺ’), ប្រៀបធៀបនឹង បាលី បភាស (‘ពោល, ស្ដី, ពន្លឺ’)។

នាម[កែប្រែ]

ប្រភាស

  1. ពោល, ស្ដី, និយាយ
  2. (រាជសព្ទ") ត្រាស់
  3. (រាជសព្ទ) មាន​ព្រះ​តំរាស់, ទ្រង់ប្រកាស[១]
  4. (ភាសាវិទ្យា) ញាណសក្ដិ (faculty) ជាចរិតសលក្ខណៈសកលនិងអចិន្ត្រៃយ៍របស់មនុស្ស ប្លែកពីភាសាដែលមានច្រើននិងផ្សេងៗ ពីគ្នា ហើយគឺតាមរយៈភាសានេះហើយដែលប្រភាសសម្រេចបានជារូប។[២]
    ឧ. ស្ដេច​ទ្រង់​ប្រភាស ឲ្យ​អស់​ពួក​រាស្ត្រ បាន​ឮ​រាល់​គ្នា ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រេកអរ​មហិមា បាន​ថ្វាយ​សច្ចា ថា​សូម​ស្មោះ​ត្រង់។
  5. ពន្លឺ, រស្មី។ (ពាក្យកាព្យ) [៣]
    ឧ. រី​ពួក​និគ្រន្ថ ច្រើន​ក្រៃ​ពេកពន់ លុះ​ឃើញ​ប្រភាស នៃ​ព្រះ​សម្ពុទ្ធ ស្លុត​រត់​រទាស ខ្លះ​ស៊ូ​ស្លាប់​ផ្ដាស ដោយ​លោត​មុជ​ទឹក... (កាព្យ​សរសើរ​យមកប្បាដិហារ​នៃ​ព្រះ​សម្ពុទ្ធ ក្នុង​កាល​ដែល​ស្ដេច​ទៅ​កាន់​ឋាន​ត្រ័យត្រិង្ស...)។

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]