វចនានុក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិញ្ញុជន ជលស័យ

វិកលចរិត

វចនានុក្រម៖ លំដាប់​ពាក្យ​ដែល​រៀប​រៀង​តាម​របៀប​មុន​ក្រោយ។ ឈ្មោះ​សៀវភៅ​នេះ​ឯង : សៀវភៅ​វចនានុក្រអត្ថបទជាអក្សរដិតម​ខ្មែរ ។ វេវ. បទានុក្រម, លិបិ​ក្រម, អក្ខរានុក្រម, អភិធាន , អភិធាន​សព្ទ, វចនាធិប្បាយ; សព្វ​វចនាធិប្បាយ ។

ពោះ

  • សំ. វចន + អនុ “តាម” + ក្រម “ លំដាប់”;
  • បា. វចន + អនុ + កម > វចនានុក្កម

សូរ[កែប្រែ]

  • វៈ​ចៈ​ន៉ា​នុក្រំ

នាម[កែប្រែ]

វចនានុក្រម-កម្រងនៃពាក្យ ដែលប្រើក្នុងភាសា ។ កម្រងនេះត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់លំដោយនៃព្យញ្ជនៈ ហើយប្រកបនឹងស្រៈតាមលំដាប់លំដោយ ។ ពាក្យប្រកបផ្សំពីព្យញ្ជនៈ នឹង ព្យញ្ជនៈ គេដាក់នៅក្រោយ ពាក្យប្រកបផ្សំដោយព្យញ្ជនៈ នឹងស្រៈ ។ ឯពាក្យប្រកបដោយព្យញ្ជនៈ នឹង ព្យញ្ជនៈ ជាលក្ខណៈព្យាង្គតម្រួត គឹត្រូវបានដាក់ចូលក្នុងកម្រង ក្នុងលំដាប់ក្រ

  • វចនានុក្រមខ្មែរ របស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត

ជន្រេត