វចនានុក្រម

ពីWiktionary

កាតព្វកិច្ច

ទំរង់ឆ្លាស់

ការបញ្ចេញសំលេង

និរុត្តិសាស្ត្រ

មកពីពាក្យ សំស្ក្រឹតខ្មែរ វចន- + -អនុក្រម

នាម

វចនានុក្រម

  1. (សួគ៌ា) លំដាប់​ពាក្យ​ដែល​រៀប​រៀង​តាម​របៀប​មុន​ក្រោយ។
  2. សព្វ​វចនាធិប្បាយ

ន័យដូច

បំនកប្រែ

ឯកសារយោង

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ វចនានុក្រម
  2. វិគានុក្រមអង់គ្លេស dictionary