វចនានុក្រម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អំបូរខ្មែរមន

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ទំរង់ឆ្លាស់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ សំស្ក្រឹតខ្មែរ វចន- + -អនុក្រម

នាម[កែប្រែ]

វចនានុក្រម

  1. (វចនលេខន៍) លំដាប់​ពាក្យ​ដែល​រៀប​រៀង​តាម​របៀប​មុន​ក្រោយ។
  2. សព្វ​វចនាធិប្បាយ

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ វចនានុក្រម
  2. វិគានុក្រមអង់គ្លេស dictionary